Många föreställer sig inbrottsäkra dörrar som tunga och fula ståldörrar som saknar liv. Men det är inte längre sant. Visserligen är många så kallade säkerhetsdörrar fortfarande gjorda av stål i grunden, men numera ser de ut som vilken dörr som helst. Det finns dessutom dörrar som ser riktigt exklusiva ut trots att de har säkerhetsklass 4 som innebär att de står emot även motordrivna inbrottsverktyg. Den vanligaste säkerhetsklassen för säkerhetsdörrar är klass 3 även om klass 4 blir vanligare och vanligare. Här kan du fördjupa dig i säkerhetsklassningar för dörrar.

Säkerhetsdörren skyddar även mot brandrök, lukt och oväsen.

En säkerhetsdörr skyddar inte bara mot inbrott. Numera har de även ett grundskydd mot larm, även om de inte är att beteckna som branddörrar. Lägenhetsdörrar ska uppfylla brandklass EI2 30 enligt Boverkets byggregler. Kvalitets-säkerhetsdörrar uppfyller dessa krav med råge. De håller dessutom röken ute i högre grad jämfört med en vanlig tamburdörr. Förutom dessa egenskaper skyddar de mot oljud tack vare att de har en hög ljudreduktionsförmåga. Vid provning av luftljudsdämpning av dörrar används standarden ISO- EN 140-3:2006 som är en internationell standard, källa http://www.torteroloere.se/godkannanden-och-klassningar/ljudreduktion

Säkerhetsdörrarna idag är, som du kan se på bilderna, näst identiska med andra dörrar. Ja de är nästan lite mer exklusiva och väldigt långt från stereotypa ståldörrar utan identitet. Så om du vill vara säker och beredd att investera i en säkerhetsdörr så behöver du inte oroa dig för att behöva pruta på tamburdörrens utseende. Även bilderna är lånade av Torterolo & Re, vilka vi lånat med tillåtelse.